Vollen Nærmiljøsentralens hage stelles med hjelp fra Hagegruppen. 

Hagegruppen er en åpen gruppe for alle hageintresserte. 

Hagegruppen har fleksible tider for hagearbeid og noen faste møter ved arragemang og sesongslutt. 

Etter hagegruppens ønske har Vollen nærmiljøsentral blitt medlem av Det Norske Hageselskap og får tips og råd av selskapet. 

Hvis du ønsker å bli medlem av hagegruppen så send en epost til: post@ivollen.no