Velkommen til Vollen nærmiljøsentral!

Vollen nærmiljøsentral er en møteplass for organisasjoner, enkeltpersoner og frivillige som ønsker å knytte seg til sentralen.

Vollen nærmiljøsentral ønsker å være en motor i arbeidet for Vollens gode nærmiljø og et supplement til det gode arbeidet som allerede gjøres i dag av Vollens mange flinke aktører. Vollen nærmiljøsentral arbeider aktivt med å styrke kulturelle, kreative og sosiale aktiviteter i nærmiljøet vårt.

 

  Vollen nærmiljøsentrals

  LEDESTJERNE

     i vårt arbeid har vi et særskilt fokus på:

·    FRIVILLIGHET

·    KULTUR

·    MILJØ

   Velkommen inn til oss på Nærmiljøsentralen!