Sammen med Oslofjordmuseet gjennomfører Vollen nærmiljøsentral dugnad på Fritznerstranda under tre strandrydderdager i 2018 med start 5 mai. Strandrydderdagene er en del av Hold Norge Rents miljøverns prosjekt. 

Før mer informasjon om Hold Norge Rent og starndrydderdagene følg linken: https://holdnorgerent.no/strandrydding/.