Søppelkunstprosjektet

Vollen nærmiljøsentrals søppelkunstprosjekt.

Med søppelkunstprosjektet ønsker Vollen nærmiljøsentral å sammenbinde kunst og miljøvern og å få mulighet til å gi barn og unge i vårt nærmiljø informasjon og kunnskap om miljøvern på en leken og kreativ måte. 

I prosjektet har bland annet kunster Pippip Ferner holdt et foredrag om miljøvern og søppelkunst for Arnestad barneskoles 4 trinn og Vollen nærmiljøsentrals Erasmus student Kati Furer har holdt en søppelkunst workshop med Hageløkka velkomstklassse.

Vollen nærmiljøsentrals søppelkunstprosjekt et langsiktig prosjekt som kommer å gjennomføres mellom 2017 og 2018 med forskjellige arrangement og "happenings".