Kunstkurs barn og unge 10-16 år

Vollen nærmiljøsentrals kunstkurs for de barn og unge mellom 10 til 16 år starter tirsdag 23 januar i uke 4 kl. 14.45 og holdes fram til tirsdag 10 april.

I kurset får deltakene mulighet til å lære mer om grunnleggende teknikker i akrylmaleri, fargelære, perspektiv, proporsjon, tegning og akvarell.

Kurset retter seg til eldre barn og unge og stiller krav om at deltaker skal kunne sitte i ro og holde fokus i 1,5 time.  

Kurset holdes av Vollen kunstner og kreativ leder Kiro Roskvist med utdanning i det kunstneriske faget Intermedia fra Lunds universitet og grunnleggende pedagogikk fra Malmø høgskole.

Kurset holdes til selvkostnadspris på 500.-. Første kurstilfelle er gratis, andre kurstilfelle er bindene. 

For påmelding av kurset send epost til: post@ivollen.no