Frivillighet

I følge det norske kulturdepartementet er Norge verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen Norges frivillige gjør har stor og positiv betydning for enkeltmennesker og for samfunnet.

Vollen nærmiljøsentral er en frivillighetssentral og en del av den norske frivilligheten gjennom aktivitetene og arrangementene våre. Som frivillig på Vollen nærmiljøsentral kan man for eksempel delta i våre faste aktiviteter som hagegruppen og under kunstutstillingene. Man kan også være frivillig under enkelte arrangement som Bringebærfestivalen, Vollen mesterskapene i kjeglespill og Høstmarkedet. Hvis du har lyst til være frivillig hos oss så kontakte oss på epost: post@ivollen.no eller telefon: 46525380

Les mer om frivilligheten i Norge på regjeringens egne hjemmesider: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/id1080/