Våre faste aktiviteter

Vollen nærmiljøsentralens store hage stelles av Hagegruppen. Hagegruppen ledes av Elisabeth Bækvold og er en åpen gruppe for alle. Hagegruppen har fleksible tider for hagearbeid. 

Hver onsdag morgen kl.09.30 holdes det språkkafé i Vollen nærmiljøsentral. Språkkafeen ledes av utdannet språklærer Trine Bendixen. Språkkafeen krever ingen påmelding, er et gratis og åpent kurstilbud for alle som har lyst til å lære norsk.

Hver onsdag kl. 14.30-17.00 holder Ung Kultur Vollen aktiviteter for unge mellom 12 til 16 år i Selvikvillaens stue.

I Selvikvillaens entré står gjenbruksbokhyllen vår. Til bokhyllen leverer man gamle bøker og tar nye etter eget ønske.  

Vollen nærmiljøsentral mottar veldig gjerne innspill, tanker og ideer om virksomheten og er dere gjerne behjelpelig med samordning og bidrar med utveksling av kompetanse og nettverk. 

For mer informasjon om den faste virksomheten vår, ta kontakt på: post@ivollen.no